Informatie

Praktische informatie voor cliënten

Tarieven
Betalingsvoorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenreglement
Voor zorgverleners

Tarieven

Een behandeling kan bestaan uit fysiotherapie, integrale therapie (natuurgeneeskunde/alternatieve geneeswijze) of een combinatie van beiden. Vergoeding van deze behandelingen vindt bijna altijd plaats vanuit het aanvullende pakket van jouw zorgverzekering. Er zijn behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, zoals trainingen of behandelingen ter voorkoming van ziekte. De tarieven van deze behandelingen vind je in de laatste tabel.

De praktijktarieven per 1 januari 2023 zijn:

Tarieven fysiotherapie (btw vrijgesteld)
 Screening  € 10
 Intake en onderzoek na verwijzing  € 41,50
 Zitting fysiotherapie  € 41,50 (max 30 min)
 Telefonische zitting  € 20,75 (per 1/4 uur)
 Toeslag behandeling aan huis of instelling  € 13

 

Tarieven integrale therapie (btw vrijgesteld)
 Consult 1/2 uur  € 41,50
 Consult 1 uur  € 83
 Consult 1 1/2 uur  € 103,75
 Consult 2 uur (max)  € 124,50
 Toeslag behandeling aan huis of instelling  € 13

 

Tarieven niet vergoede behandelingen (excl 9% btw)

 

Trainingen, ziektepreventie, consulten en andere consulten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar  € 83
NeurOptimal breintraining  € 83

 

Vergoedingen

Het is belangrijk om het hiernavolgende én jouw polisvoorwaarden goed en volledig door te lezen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om na te kijken of een behandeling vergoed wordt door jouw zorgverzekering.

 • Vergoeding kan vaak (deels) plaatsvinden vanuit fysiotherapie en/of natuurgeneeskunde (alternatieve geneeswijze). 
 • De duur van één sessie kan variëren van 30 minuten (€ 41,50) tot 2 uur (€ 124,50 in de praktijk en € 137,50 aan huis).

Fysiotherapie

 • Ik ben BIG geregistreerd, gekwalificeerd CKR fysiotherapeut.
 • Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Je ontvangt een factuur van mij, die je zelf bij jouw zorgverzekeraar kunt indienen.
 • Zorgverzekeraars kunnen afwijkende regels en vergoedingen hanteren voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten. Het kan zijn dat de factuur daardoor niet volledig vergoed wordt.
 • Vergoeding van een behandeling gebeurt bijna altijd vanuit het aanvullende pakket (hierbij geldt geen eigen risico), behalve als het om een chronische code voor fysiotherapie gaat.
 • Kinderen tot 18 jaar hebben vanuit de basisverzekering recht op 18 fysiotherapiebehandelingen.

Integrale therapie (natuurgeneeskunde/alternatieve geneeswijze)

 • Ik ben geregistreerd en gekwalificeerd therapeut bij de VBAG.
 • Therapieën die voor vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking komen zijn Natuurgeneeskunde (code 24005) en Embryonal Integrated Therapy (code 24611)
 • Het tarief dat vergoed wordt, kan per zorgverzekeraar verschillen en komt uit het aanvullende pakket (hierbij geldt geen eigen risico). Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen artsen in alternatieve geneeswijzen.
 • Je ontvangt een factuur van mij, die je zelf bij jouw zorgverzekeraar kunt indienen.

Denk je aan het volgende?

 • De kosten worden aan het eind van de behandeling contant betaald of je ontvangt een betaalverzoek van mij. Indien vooraf overeengekomen is betaling per factuur mogelijk. 

 • Je kunt tot maximaal 48 uur van tevoren jouw afspraak kosteloos wijzigen of annuleren. Bij wijziging of annulering minder dan 48 uur vóór je afspraak, breng ik de gereserveerde tijd in rekening aan jou. Deze kosten kun je niet bij je zorgverzekeraar declareren.

Betalingsvoorwaarden praktijk Slaats-Frumau

 • Deze betalingsvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut.

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 48 uur voor de afspraak, behoudt de therapeut zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de  cliënt.

 • De declaraties van de therapeut voor honoraria, vergoedingen en leveringen worden contant of per door Praktijk Slaats-Frumau verstrekt betalingsverzoek betaald, tenzij vooraf/bij het eerste consult anders is overeengekomen.

 • Indien niet contant betaald wordt, dan is de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15de dag na factuurdatum.

 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen

 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. De vordering kan dan worden overgedragen aan een incassobureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

Jouw privacy is belangrijk voor me

Ik hecht veel waarde aan jouw privacy en ga daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om. Meer hierover kun je in mijn privacyverklaring (inclusief verwerkersreglement) lezen.

Klachten

Een klacht is een kans om je te verbeteren

Heb je een klacht? Laat het mij weten.
Binnen de praktijk streef ik ernaar om mijn werk zo goed mogelijk te doen en diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van jou. Ik doe mijn best om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou fijn zijn als je die onvrede met mij bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit tijdens een goed gesprek.

Hoe en waar kun je terecht met jouw klacht?

 • Een persoonlijk gesprek met mij. Ik ben altijd bereid om naar jouw klacht te luisteren en zal proberen deze op te lossen. Dit is vaak de beste en de snelste oplossing.
 • Een schriftelijk ingediende klacht. Misschien vind je het lastig de klacht rechtstreeks in een persoonlijk gesprek met mij te delen en geeft je er de voorkeur aan om het schriftelijk te doen. Dat kan via het klachtenformulier. Schriftelijk ingediende klachten worden afgehandeld volgens het klachtenreglement dat binnen de praktijk gevolgd wordt.

Het klachtenreglement van de praktijk
Het is altijd mijn streven om er samen met u uit te komen. Mochten we er op de één of andere manier toch niet samen uitkomen, dan ben ik aangesloten bij 2 beroepsverenigingen voor klachtbemiddeling. Meer hierover vind je in het klachtenreglement van de praktijk. Op de site van de VBAG kun je eventueel ook meer informatie vinden. 

Alle klachten worden door mij verwerkt en opgeslagen, zodat de praktijk verder kan groeien.

Praktische gegevens voor zorgverleners

Gekwalificeerd CKR Fysiotherapeut

BIG
geregistreerd

Geregistreerd en gekwalificeerd therapeut bij VBAG

Lidmaatschappen