"Wie de herfst niet toelaat, komt nooit tot een lente"

(Paul de Blot)

"Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur. Ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten"
(Augustinus)

"Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien" 

(Leo N. Tolstoj)

"Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou"

(Nietzsche)

"Vreugde hebben in observeren en begrijpen, is de mooiste gift van de natuur"

(Albert Einstein)

"Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder"

(Lao-Tse)

"De stilte is een vriend die je nooit verraadt"
(Confusius)

Neuro Linguistisch Programmeren / Coaching


Stel dat wij een dag lang bij al onze handelingen en emoties onze erbijbehorende (on)bewuste geloofsovertuigingen konden gewaarworden, dan zou blijken dat het merendeel van onze bewuste keuzes in feite gestuurd wordt door onbewuste overtuigingen. Door deze overtuigingen te wijzigen cq. los te laten, ontstaat meer ruimte en wordt het makkelijker om in balans te zijn en blijven. In feite verbreden we onze kijk en zien we dat de waarheid meer vormen heeft dan degene die we tot dan toe in onze gedachten hadden.


Bovenstaande is de achterliggende gedachte van Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. Zij bestudeerden de methodes van een aantal gerenommeerde, succesvolle psychotherapeuten en ontwikkelden van daaruit NLP, dat bestaat uit een verzameling van technieken en taalpatronen. Deze helpen om belemmerende negatieve gedragspatronen, gedachten en gevoelens op eenvoudige wijze om te zetten in positieve. 

Het mooie van deze methode is dat hij makkelijk door een ieder zelf toegepast kan worden in het dagelijks leven.