Disclaimer

Ik besteed de grootste zorg aan de juistheid en volledigheid van mijn website. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat, dan aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het webadres van deze site) in mijn site brengen jou naar sites van derden. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Praktijk Slaats-Frumau.

Voor mijn behandeling geldt deze behandelovereenkomst